สถิติการรับหนังสือ

รหัส
สถานบริการ
หนังสือทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน) จำนวนที่ได้รับ ทันเวลาคิดเป็น %
03395 รพ.สต.หลักหิน   1055   893   1055 100.00
03396 รพ.สต.สำโรงเกียรติ   1033   489   1027 99.42
03397 รพ.สต.ทับทิมสยาม 07   1007   899   1007 100.00
03394 รพ.สต.ค้อปอ   1015   926   1009 99.41
03399 รพ.สต.ม่วงแยก   1012   822   1006 99.41
03400 รพ.สต.ซำขี้เหล็ก   993   424   987 99.40
03401 รพ.สต.โพธิ์วงศ์   1009   916   1003 99.41
03402 รพ.สต.กราม   1011   688   1005 99.41
03403 รพ.สต.ซำเขียน   998   747   992 99.40
03404 รพ.สต.กันจด   1002   884   996 99.40
03405 รพ.สต.หนองบัว   1010   703   1002 99.21
03406 รพ.สต.กันทรอม   1046   943   1040 99.43
03407 รพ.สต.ตานวน   691   324   621 89.87
03408 รพ.สต.ภูทอง   689   368   668 96.95
03409 รพ.สต.โพธิ์กระสังข์   711   660   689 96.91
03410 รพ.สต.กันตรวจ   989   876   983 99.39
03411 รพ.สต.ห้วยจันทร์   1003   920   997 99.40
14286 รพ.สต.โพธิ์น้อย   982   842   976 99.39
03398 รพ.สต.พราน   1086   782   1077 99.17
00297 สสอ.ขุนหาญ   3   0   2 66.67
10933 รพช.ขุนหาญ   3   0   0 0.00