สถิติการรับหนังสือ

รหัส
สถานบริการ
หนังสือทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน) จำนวนที่ได้รับ ทันเวลาคิดเป็น %
03395 รพ.สต.หลักหิน   1296   1000   1281 98.84
03396 รพ.สต.สำโรงเกียรติ   1272   619   1260 99.06
03397 รพ.สต.ทับทิมสยาม 07   1246   928   1243 99.76
03394 รพ.สต.ค้อปอ   1258   957   1055 83.86
03399 รพ.สต.ม่วงแยก   1255   922   1255 100.00
03400 รพ.สต.ซำขี้เหล็ก   1231   437   1031 83.75
03401 รพ.สต.โพธิ์วงศ์   1247   1121   1247 100.00
03402 รพ.สต.กราม   1251   711   1047 83.69
03403 รพ.สต.ซำเขียน   1237   824   1225 99.03
03404 รพ.สต.กันจด   1247   1062   1247 100.00
03405 รพ.สต.หนองบัว   1249   756   1248 99.92
03406 รพ.สต.กันทรอม   1289   1022   1285 99.69
03407 รพ.สต.ตานวน   787   324   621 78.91
03408 รพ.สต.ภูทอง   783   368   668 85.31
03409 รพ.สต.โพธิ์กระสังข์   807   660   689 85.38
03410 รพ.สต.กันตรวจ   1229   903   1018 82.83
03411 รพ.สต.ห้วยจันทร์   1243   1127   1243 100.00
14286 รพ.สต.โพธิ์น้อย   1232   1025   1232 100.00
03398 รพ.สต.พราน   1333   817   1116 83.72
00297 สสอ.ขุนหาญ   3   0   2 66.67
10933 รพช.ขุนหาญ   3   0   0 0.00