หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document
เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่องหนังสือ
ที่ ศก 0732/ว 50 15 เม.ย. 63 การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างการเฝ้าระวังโรคโควิด-19ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ที่ ศก 0732/ว47 10 เม.ย. 63 ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ที่ ศก 0732/ว328 21 เม.ย. 63 แจ้งแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ที่ ศก 0732/ว.82 10 มิ.ย. 63 ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดcovid-19
ที่ ศก 0732/;ว.122 21 ส.ค. 63 ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ผู้ดูแลสุขภาพจิตประชาชนจากสถานการณ์ COVID-19
ที่ ศก 0732/ว193 27 พ.ย. 63 แนวทางการรับบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อจากผู้เสียชีวิตในสถานการณ์ โควิด -19
ที่ ศก 0732/ว202 9 ธ.ค. 63 ต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด กลุ่มเลขที่ 14232-100
ที่ ศก 0732/75 9 เม.ย. 64 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ในช่วงเทศก
ที่ ศก 0732/ว.100 19 พ.ค. 64 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่ ศก 0732/ว929 24 มิ.ย. 64 แจ้งกำหนดการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ด้วยวิธี RT-PCR
ที่ 121/2564 27 ก.ค. 64 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์พักคอยและสถานที่รองรับกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงโควิด-19
ที่ ศก 0732/ว. 162 13 ส.ค. 64 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสถานที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร
ที่ ศก 0732/ว.173 19 ส.ค. 64 การฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
ที่ ศก 0732/;.227 27 ต.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วย Antigen Test Kit
ที่ ศก 0732/ว 235 8 พ.ย. 64 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COvid-19
ที่ ศก 0732/ว278 22 ธ.ค. 64 ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม Thai STop COVID Plus
ที่ ศก 0732/ว 281 27 ธ.ค. 64 ขอส่งแนวทางการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0732/ว29 9 ก.พ. 65 ส่งแนวทางการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคโควิด-19
ที่ ศก 0732/ ว 44 15 ก.พ. 65 ขอเชิญชวนประกวดคลิปสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ วัยรุ่นวัยใสบอกรักยุคโควิด-19
ที่ ศก 0733/ ว191 16 มิ.ย. 66 การรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี 2566 Six Zone Kick Off Vaccine COVID-19
ที่ ศก 0733/ ว214 12 ก.ค. 66 แจ้งรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD-10-IM) เพิ่มเติม